Kliniskt bevisade resultat med CoolSculpting

Bevisad teknologi – betydande resultat

CoolSculpting® är patenterat, FDA-godkänt och välbeprövat: Över 400 000 behandlingar har utförts världen över (Nov, 2012) och ca 1 300 system finns installerade. Studier visar att i genomsnitt minskar tjockleken på ditt fettlager med 20% ända upp till 40% efter en enda behandling, och behandlingarna kan naturligtvis upprepas för ännu kraftigare effekt. Nedan kan du hitta flera kliniska forskningsstudier som undersöker allt från metodens säkerhet till effektivitet.

Vetenskapliga publikationer – Ett urval

 1. Dieter Manstein MD, Hans Laubach MD, Kanna Watanabe MD, William Farinelli MD, David Zurakowski MD, Rox Anderson MD, “Selective Cryolysis: A Novel Method of Non-Invasive Fat Removal”, Lasers in Surgery and Medicine, October 2008.
 2. Brian Zelickson MD, Barbara M. Egbert MD, Jessica Preciado PhD, John Allisson PhD, Kevin Springer, Robert W. Rhoades PhD, Dieter Manstein MD, “Cryolipolysis for Noninvasive Fat Cell Destruction: Initial Results from a Pig Model”, Dermatologic Surgery, October 2009.
 3. Kenneth B. Klein MD, Brian Zelickson MD, Jeffrey G. Riopelle MD, Eric Okamoto MD, Eric P. Bachelor MD, Rosemary S. Harry MSBME, Jessica A. Preciado PhD, “Non-Invasive Cryolipolysis™ for Subcutaneous Fat Reduction Does Not Affect Serum Lipid Levels or Liver Function Tests”, Lasers in Surgery and Medicine, December 2009.
 4. Jefferey Riopelle MD, Michael Y. Tsai PhD, Barbara Kovach RN, “Lipid and Liver Function Effects of the Cryolipolysis™ Procedure in Study of Male Love Handle Reduction”, ASLMS, April 2009.
 5. Jessica Preciado, PhD, John Allison, PhD, “In Vitro study to better understand the mechanisms of death and subsequent elimination of adipocytes as a result of cryolipolysis”, Society for Cryobiology Annual International Conference, July 2008.
 6. Sydney R. Coleman MD, Kulveen Sachdeva MD, Barbara M. Egbert MD, Jessica Preciado PhD, John Allison PhD, “Clinical Efficacy and Effects on Peripheral Nerves of Noninvasive Cryolipolysis”, Aesthetic Plastic Surgery, March 2008.
 7. Nazanin Saedi MD, Jeffrey Dover MD, Michael Kaminer MD, Chris Zachary MD, “Side Effects and Risks Associated with Cryolipolysis”, ASLMS, April 2011.
 8. J. Dover MD, J. Burns MD, S. Coleman MD, R. Fitzpatrick MD, J. Garden MD, D. Goldberg MD, R. Geronemus MD, S. Kilmer MD, F. Mayoral MD, E. Tanzi MD, R. Weiss MD, B. Zelickson MD, “A Prospective Clinical Study of Noninvasive Cryolipolysis™ for Subcutaneous Fat Layer Reduction – Interim Report of Available Subject Data”, ASDS, November 2008.
 9. Andrew A. Nelson MD, Daniel Wasserman MD, Mathew M. Avram MD JD, “Cryolipolysis for Reduction of Excess Adipose Tissue”, Seminars in Cutaneous Medicine and Surgery, December 2009.
 10. Mathew M. Avram MD JD, Rosemary S. Harry MSBME, “Cryolipolysis™ for Subcutaneous Fat Layer Reduction”, Lasers in Surgery and Medicine, December 2009.
 11. Samantha Y. Shek MD, Nicola P. Y. Chan MD, Henry H. L. Chan MD, “Multiple Treatments, Non-Invasive Cryolipolysis for Body Contouring in Chinese Patients”, ASLMS, April 2011.
 12. Michael Kaminer MD, Robert Weiss MD, James Newman MD, John Allison PhD, “Visible Cosmetic Improvement with Cryolopolysis: Photographic Evidence”, ASDS, October 2009.
 13. I. Rosales-Berber MD, Elsa Diliz-Perez MD, “Controlled Cooling of Subcutaneous Fat for Body Reshaping”, IPRAS, December 2009.
 14. Hyunjoo Kim MD, Donghye Suh MD, Jiyoung Park MD, Jiho Rhue MD, Sangjun Lee MD, Kyeyoung Song MD, Minkyung Shin MD, Chulsu Ok MD, “Clinical Evaluation of a Non-Invasive Cryolipolysis for the treatment of Subcutaneous Fat Removal in Korean Patients”, ASLMS, April 2011.
 15. Jeffrey Dover MD, Michael Kaminer MD, Maureen Teahan MD, Lauren Barrett MD, “Patient Satisfaction at 2 and 6 Months after a Single Non-Invasive Cryolipolysis Treatment for Subcutaneous Fat Layer Reduction”, ASLMS, April 2011.

Källa och ytterligare information finns på www.coolsculpting.se