Hur går CoolSculpting till?

Scematisk bild över hur coolsculpting fungerarHur går behandlingen till?

Patienten och terapeuten väljer ut det eller de områden som ska behandlas. Om du exempelvis vill reducera en graviditetsmage kommer terapeuten att placera ett munstycke som passar på just din mage. Det är mycket viktigt att ha ett munstycke som passar: CoolSculpting® erbjuder ett flertal munstycken för optimala resultat. Med hjälp av vacuum sugs sedan fettlagret in en smula i munstycket och två kylplattor aktiveras.

Hur känns det?

Behandlingen är i princip smärtfri. Ett visst obehag kan kännas när vacuumet startas och huden sugs in i munstycket. Kylpanelerna kyler vävnaden och under de första minuterna känner patienten en kylande känsla. Denna känsla försvinner efter en kort stund. Patienten sitter eller ligger bekvämt under proceduren som tar ca en timme. Många patienter utnyttjar tiden till att läsa, arbeta eller till och med sova. Forskning har visat att det krävs minst en timmes behandling för att få ett optimalt resultat, och systemet säger själv till när behandlingen är över efter en timme.

Kan man leva normalt direkt efter behandlingen?

Absolut. En behandling med CoolSculpting® är helt icke-kirurgisk och patienten kan återgå till normala aktiviteter såsom arbete, träning etc. direkt efter behandlingen. Vissa patienter upplever en rodnad, stickningar eller en lätt ömhet på det behandlade området en tid efter behandlingen, men detta är tillfälligt och försvinner inom någon eller några få veckor. På realself.com finns forum för patienter som genomgått behandlingar med CoolSculpting, där de redovisar sina upplevelser.

När kommer patienten se resultat?

Patienterna kan börja se förändringar så snabbt som 2-3 veckor efter sin behandling, och kommer att uppleva de mest dramatiska resultat efter två månader. Kroppen gör sig fortfarande långsamt av med fettceller, och kommer att fortsätta göra det i upp till fyra månader.

Är resultaten verkligen permanenta?

Fettcellerna eliminieras under behandlingen. Så länge patienten bibehåller sin generella vikt ger behandlingen permanenta resultat. Eftersom fettcellerna dött, lagrar inte kroppen upp fett på samma ställe igen.

Vilka passar för en CoolSculpting®-behandling?

De allra flesta människor kan få en CoolSculpting®-behandling. Innan behandling genomgår du naturligtvis en konsultation på din CoolSculpting®-klinik. Om du nyligen opererats på området du vill behandla, ska du vänta minst 6 månader innan behandling. Vissa typer av bråck gör också att behandling inte bör utföras. Vissa köldrelaterade sjukdomar kan omöjliggöra en behandling, men dessa sjukdomar är mycket ovanliga. Inte heller gravida behandlas.

Finns det risk för förhöjda nivåer av blodfetter?

Nej. Zeltiq™ har grundligt undersökt detta och CoolSculpting® resulterar ej i signifikant förhöjda värden på blodfetter. Ej heller på levervärden.
Varför är CoolSculpting bättre än andra behandlingar mot fett?

Fettcellerna dör vilket ger ett permanent resultat jämfört med de flesta andra icke-kirurgiska metoder som endast tömmer fettceller.
Det är en helt naturlig process (Apoptos, eller programmerad celldöd) som startas i och med nedkylningen. CoolSculpting® är alltså ett helt ofarligt och naturligt sätt att permanent göra sig av med fettceller, till skillnad från andra metoder som hettar upp eller “slår sönder” fettceller med olika tekniker.
CoolSculpting® är i princip helt smärtfri och innebär ingen som helst konvalescens. Du kan göra behandlingen på din lunchrast och gå tillbaka till ditt arbete direkt efteråt.
Resultaten börjar märkas redan efter två, tre veckor och kräver inte att du ändrar din kost eller tvingas förändra ditt levnadssätt på något sätt.
På www.realself.com, en användarsajt för personer som genomgått skönhetsbehandlingar, rankas CoolSculpting® som lika prisvärt som laserfettsugning och bröstimplantat!
CoolSculpting® är ett resultat av ett årtionde av forskning av de världsberömda forskarna Dr Rox Anderson och Dr Dieter Mannstein. Ett tjugotal vetenskapliga artiklar har undersökt alla aspekter av behandlingen, från grundläggande säkerhet till effektiviteten hos behandlingen. November 2012 hade över 400 000 CoolSculpting®-behandlingar utförts och över 1 300 CoolSculpting®-system finns installerade runt om i världen.
CoolSculpting® är patenterat och skyddat världen över och använder välkontrollerade och betydligt lägre kyltemperaturer än de billiga, olagliga kopior som florerar på marknaden. Detta garanterar din säkerhet och behandlingens effektivitet!